Surat Thani Smart City
ย้อนกลับ
คำอธิบาย
          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.นรา พงษ์พานิช และ ผศ.เบญญา จริยวิจิตร เป็นผู้แทนจากชุดโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างกลไกเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่เมืองอัจฉริยะ ร่วมขับเคลื่อนกลไกเชิงพื้นที่ผ่านกลุ่ม “นักธุรกิจรุ่นใหม่” ในย่านเมืองเก่าฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าฯ

          นำโดย นายณัฐนวรรธ ศักดา ผู้ก่อตั้งแพพันวารีย์โซนเดอะกรีนเนอร์รี่ อีกหนึ่งภาคีเครือข่ายของโครงการวิจัย ได้จับมือกับ 12 ชุมชน สู้วิกฤติโควิด – 19 เปิดโครงการ “Goal together เติบโต ร่วมใจ ไปด้วยกัน” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยการแบ่งปันโอกาสสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการจัดแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแต่ละชุมชน พร้อมทั้งนำผลการวิจัยมาใช้กำหนดเส้นทางท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าฯ โดยดึง “อ้น สราวุธ มาตรทอง” นักแสดงชื่อดังมาร่วมงานและนำเที่ยวในย่านเมืองเก่าฯ ผ่านรายการทางช่อง You Tube

          ภายในงานได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “ Goal Together” ที่มี นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ส่วนภาคเอกชนได้ให้ใช้พื้นที่จัดงานขึ้นที่ร้าน เลอ เวอร์ริเดี้ยน โฮทาวน์แอนด์คาเฟ่ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (เยื้องกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี) ซึ่งเป็นหนึ่งของธุรกิจในเครือเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 12 ชุมชนและสินค้ากว่า 40 รายการ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มหอการค้า ผู้ประกอบการ นักวิจัยจากโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

#วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
รูปภาพประกอบ