Surat Thani Smart CityFirst slide
เกี่ยวกับเรา

คณะผู้วิจัยของโครงการ

แผนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ที่สามารถค้นหาจากทาง Google map)

หมายเหตุ : รายชื่อคณะผู้วิจัยของโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติม

การติดต่อ :
ดร.นรา พงษ์พานิช (หัวหน้าชุดโครงการ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์สำนักงาน 0-7791-3340
โทรศัพท์มือถือ 081-187-7339
โทรสาร 0-7791-3341

คณะผู้วิจัยของโครงการ

แผนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ที่สามารถค้นหาจากทาง Google map)


หมายเหตุ : รายชื่อคณะผู้วิจัยของโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติม

การติดต่อ :
ดร.นรา พงษ์พานิช (หัวหน้าชุดโครงการ) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์สำนักงาน 0-7791-3340
โทรศัพท์มือถือ 081-187-7339
โทรสาร 0-7791-3341